Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

VIHREÄLLÄ SYDÄMELLÄ  - TARINA

Vuonna 2016 vietettiin kansallista vihervuotta, jonka tavoitteena oli herättää eri tahot toimimaan viihtyisämmän elinympäristön puolesta. Teemavuoden innoittamana kesäkuussa 2016 perustettiin Turun alueen Viheryrittäjät ry, joka haluaa tuoda esille viheralan monivaikutteisuutta yhteiskunnassa. Järjestön jäseninä on Varsinais-Suomessa toimivia yksityisiä viheralan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita aktiivisesti kehittämään sekä omaa toimintaansa, että yritysten välistä yhteistyötä. Laadukkaasti suunnitellut, rakennetut ja ylläpidetyt viheralueet ovat jäsenillemme sydämen asia ja haluamme innostaa kaikkia alueemme asukkaita ja yhteisöjä viheralueiden kehittämiseen ja luonnon kunnioittamiseen.

Viheralan palveluiden kysyntä on mukavassa kasvussa, mikä antaa viheryrittäjille mainioita mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaansa. Samaan aikaan viheralan markkinatilanne on alueellamme muuttunut, mikä luo osaltaan haasteita yritysten toimintaan. Näihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin pyrimme vastaamaan yksityisten yritysten yhteistyötä lisäämällä ja luomalla alalle uudenlaisia toimintamalleja.

Viheralan tunnettuuden lisääminen on yksi keskeisimmistä järjestömme tavoitteista. Haluamme tuoda esille viheralan monivaikutteisuutta yhteiskunnassa ja kertoa viheralueiden merkityksestä yleisen viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääjinä. Viestinnässämme keskitymme viheralan monipuolisen palvelutarjonnan esittelyyn ja pyrimme helpottamaan viheralueiden kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa.

Jäsenistömme on sitoutunut tukemaan toinen toistensa yrittäjyyttä. Jakamalla kokemuksia ja toisiltamme oppimalla voimme kehittää entistä innovatiivisempaa ja kannattavampaa liiketoimintaa. Haluamme myös kannustaa uusia yrittäjiä alalle ja auttaa heitä saamaan hyvän alun yrittäjyydelleen.

Oppilaitosyhteistyötä tekemällä haluamme positiivisesti vaikuttaa alan opiskelijoiden ammattitaidon kehittymiseen. Mm. harjoittelupaikkoja tarjoamalla ja alan yritystoiminnasta kertomalla voimme tarjota opiskelijoille näkemyksiä alalla työskentelyyn ja sen monipuolisiin mahdollisuuksiin.

Viheryrittäjien toimintaan kuuluvat erilaiset tempaukset, koulutustilaisuudet, luennot ja matkat. Järjestön aktiivinen hallitus työskentelee viheryrittäjien toimintaedellytyksien parantamisen eteen esimerkiksi nostamalla yhteiskunnalliseen keskusteluun viheryrittäjille merkittäviä asioita.

Turun alueen Viheryrittäjät ry:n jäsenet haluavat vahvalla kokemuksellaan ja osaamisellaan olla mukana elinvoimaisemman ja viihtyisämmän yhteiskunnan kehittämisessä.

#vihreälläsydämellä#yrittäjyys #tehdäänyhdessä #yhteiskuntavastuullisuus